Yargı Dış Ticaret
Hemen Ara

0543 263 47 44

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 07.00-21.00

Sıfır hatalı bir sistem mümkün değildir ve her ekipman kaçınılmaz olarak hata yapar. Bu sebeple tesis kurulumu, bakım ve onarım faaliyetleri de göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır. Meydana gelebilecek arızaların etkileri sınırlanmalı ve enerji tesisinin (üretim, iletim veya dağıtım) bundan etkilenmemesi sağlanmalıdır.

 Enerji tesisleri mühendisliğielektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarlanması, işletilmesi ve bakımı faaliyetlerini kapsar. Tesiste kullanılacak olan ekipmanların belirlenmesi ve teknik spesifikasyonlarının hesaplanması, analizi ve tasarımı faaliyetlerini yürütür. İhale dökümanlarının ve şartnamelerin hazırlanması, fizibilite çalışmalarının doğru yapılması, planlama ve işletme faaliyetleri, mevcut tesislerin genişletilmesi veya iyileştirilmesi, koruma tesisatı, enerji kalitesinin sağlanması vb. konular, enerji tesisleri mühendisliğinin çalışma konularıdır ve bu konular elektrik tesisleri için hayati öneme sahiptir.
 

Elektrik, diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi; rekabet edebilir bir birim fiyatta olmalı, yeterli kalite ve miktarda sağlanmalı, güvenli ve güvenilir ekipmanlar ile elde edilmeli ve taşınmalıdır. Enerji kaynağı, bölgesel ve yapısal şartlar tarafından belirlenmiş sınırlar göz önüne alınarak belirlenmelidir. Elektrik tesislerinin yatırımları pahalıdır ve geri ödemesi uzun sürelidir. Bu sebeple yatırım kararlarının dikkatli ve kapsamlı bir planlama ile alınması gereklidir.

Tesisin güvenilirliğinin sağlanması için iyi planlanması, kaliteli ekipman kullanılması gibi çalışmalar tek başlarına yeterli değildir. Konu ile ilgili ulusal ve uluslar arası standartlar, normlar ve yerel düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Planlama, ekipman seçimi ve işletme koşulları, ilgili standartlara uygun olmalıdır.

Her ekipman kaçınılmaz olarak hata yapar. Sıfır hatalı bir sistem mümkün değildir. Bu sebeple tesis kurulumu, bakım ve onarım faaliyetleri de göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır. Meydana gelebilecek arızaların etkileri sınırlanmalı ve enerji tesisinin (üretim, iletim veya dağıtım) bundan etkilenmemesi sağlanmalıdır.

 Elektrik tesisleri, kaza ve arızaların önlenmesi için ilgili standartlara ve düzenlemelere uygun olarak yapılır. Alçak gerilim sistemlerinde insanların ve diğer canlıların güvenliği birinci önceliktir. Yüksek gerilim sistemlerinde ise insan güvenliği ile birlikte ekipman ve tesis güvenliği de göz önüne alınır. Çünkü yüksek gerilim seviyesinden dolayı meydana gelen arızalar sonrasında oluşan hasarlar çok büyük olur.
Daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.