Yargı Dış Ticaret
Hemen Ara

0543 263 47 44

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi 07.00-21.00

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık veGüvenlik Şartları Yönetmeliği‘nin Ek 3 bölümü2.3. maddesinde (Tesisatlar) Elektrik Tesisatı,Topraklama Tesisatı ve Paratoner‘in yılda bir kezperiyodik kontrolu zorunlu hale getirilmiştir.30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete‘deyayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım TesisleriYönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılıResmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri
Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilenhususlar“a işaret edilmiştir.İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ‘in Ek 1 bölümü 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddelerinde Elektrik Tesisatı İle ilgili yapılacaklar tanımlanmıştır. Bu maddelerin her biri ayrı birer tartışma konusu olmak üzere tüm meslektaşlarımızıilgilendirmektedir. Bu maddelerinkonuları Elektrik Mühendisleri Odasıve üyeleri tarafından tartışılmaktave uygulamada bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu tartışmaların ve yanlış uygulamaların ana kaynağı,yönetmelikleri yapanların Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve diğer kurumlardan görüş almaması ve EMO tarafından yapıla çalışmaların (Örnek Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı) göz ardı edilmesidir. Kanun koyucuların her zamanki gibi "ben yaptım oldu" anlayışının meslek alanımızda da
sürdüğünü görmekteyiz.

Daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.